W celu poprawnego działania witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Rozumiem

NAUCZ SIĘ JEDNEGO DZIAŁU MATEMATYKI WYŻSZEJ W 3 DNI
 Wystarczy uczyć się na przykładach, a teorię OGARNĄĆ przy okazji
Na pokładzie mamy już 30 000 studentów. Dołącz i Ty!

Rozwiązać równanie różniczkowe

Równania różniczkowe - zad. 1

Rozwiązanie

Jak się okazuje, jest to równanie o rozdzielonych zmiennych, więc:

Równania różniczkowe - zad. 1 - rozwiązanie

 Wskazówki

 1. Przenosimy "wszystko" poza y' na jedną (prawą) stronę.
 2. Zauważamy, że jest to równanie o rozdzielonych zmiennych, czyli równanie postaci
  \(y'=f(x)g(y)\), gdzie f(x) jest funkcją zmiennej x, a g(y) jest funkcją y.
 3. Pamiętamy, że w równaniach różniczkowych zawsze \(y'=\frac{dy}{dx}\), tzn. że y jest funkcją x, więc pochodna y jest pochodną "po x-ie".
 4. Przypominamy sobie, że równania o zmiennych rozdzielonych rozwiązuje się poprzez dzielenie obu stron równania przez funkcję g(y) i mnożenie przez dx, a następnie całkuje się obie strony, tzn.
  \(\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\)
  \(\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx\)
  \(\int\frac{1}{g(y)}\,dy=\int f(x)\,dx\)
 5. Jeśli to możliwe, zapisujemy ostateczny wynik w postaci y=h(x). W zadaniu jest to możliwe, rozwiązanie możemy zapisać w postaci
  \(y(x)=\sqrt{x^2+x+c}\),
  gdzie c jest dowolną stałą rzeczywistą


 UWAGA:
Rozwiązanie równania różniczkowego I-go rzędu nazywa się całką równania, dlatego czasami treść tego typu zadań brzmi: "Scałkować podane równanie różniczkowe..." lub "Znaleźć całkę równania różniczkowego...".

Komentarzy (0)