NAUCZ SIĘ JEDNEGO DZIAŁU MATEMATYKI WYŻSZEJ W 3 DNI
 Wystarczy uczyć się na przykładach, a teorię OGARNĄĆ przy okazji
Na pokładzie mamy już 30 000 studentów. Dołącz i Ty!

Kalkulator asymptot ukośnych funkcji online

Wpisz w polu obok wzór funkcji zmiennej x
Czy o taką funkcję Ci chodzi?
$$$$

Poczekaj kilka sekund na załadowanie kalkulatora...


 
 

 

Chcesz obliczyć pochodną funkcji? Zobacz kalkulator pochodnych funkcji jednej zmiennej, który oprócz wyniku pokaże Ci wskazówki do obliczeń.

Chcesz obliczyć całkę nieoznaczoną? Zobacz kalkulator całek nieoznaczonych, który wyświetla podpowiedzi do obliczeń.

Jak działa kalkulator asymptot funkcji?

Program obliczy asymptoty ukośne funkcji jednej zmiennej postaci:

\[y=f(x)\]

UWAGA: Kalkulator nie oblicza asymptot pionowych, a jedynie ukośne (w tym asymptotę poziomą).

Poniżej znajdziesz dokładny opis sposobów wpisywania funkcji jednej zmiennej do programu.

Podstawowe działania matematyczne:

+ dodawanie, np. x+x^8 daje funkcję \[f(x)=x+x^8\]

- odejmowanie, np. x^9-7*x^(2/3) daje funkcję \[f(x)=x^9-7x^{\frac{2}{3}}\]

* mnożenie, np. x^4*cos(x) daje funkcję \[f(x)=x^4\cdot \cos(x)\]

/ dzielenie, np. (2*x-1)/(3^x-6*ln(x)) daje funkcję \[f(x)=\frac{2x-1}{3^x-6\ln(x)}\]

^ potęgowanie, np. x^5 daje funkcję \[f(x)=x^5\]

Kombinacje różnych działań:

(ln(x^4+1)+2)/(tg(2*x)*sin(x))
daje funkcję \[f(x)=\frac{\ln(x^4+1)+2}{tg(2*x)\cdot \sin(x)}\]

Pierwiastki:

sqrt(x)
lub
x^0.5
lub
x^(1/2)
daje funkcję \[f(x)=\sqrt{x}\]

x^(1/3)

daje funkcję

\[f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}\]

x^(1/4)

daje funkcję

\[f(x)=\sqrt[4]{x}=x^{\frac{1}{4}}\]

Funkcje trygonometryczne:

sin(x)

daje funkcję

\[f(x)=\sin(x)\]

cos(x)

daje funkcję

\[f(x)=\cos(x)\]

tg(x)

daje funkcję

\[f(x)=tg(x)\]

ctg(x)

daje funkcję

\[f(x)=ctg(x)\]

Funkcje odwrotne do trygonometrycznych (funkcje cyklometryczne):

arcsin(x)

daje funkcję

\[f(x)=\arcsin(x)\]

arccos(x)

daje funkcję

\[f(x)=\arccos(x)\]

arctg(x)

daje funkcję

\[f(x)=arctg(x)\]

arcctg(x)

daje funkcję

\[f(x)=arcctg(x)\]

Funkcja logarytmiczna i eksponencjalna:

ln(x)

daje funkcję

\[f(x)=\ln(x)=log_{e}(x)\]

exp(x) lub e^x

daje funkcję

\[f(x)=\exp(x)=e^x\]

Inne funkcje:

abs(x)

daje funkcję moduł (wartość bezwzględna) z x

\[f(x)=|x|\]

Stałe matematyczne:

e daje liczbę Eulera \(e\approx 2,7182818\)

pi daje liczbę "Pi" \(\pi\approx 3,1416\)

+inf lub +nieskończoność daje + nieskończoność \(+\infty\)

-inf lub +nieskończoność daje - nieskończoność \(-\infty\)

Nadal nie wiesz jak korzystać z kalkulatora? Zadaj pytanie w komentarzu poniżej.

Komentarzy (0)