W celu poprawnego działania witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Rozumiem

NAUCZ SIĘ JEDNEGO DZIAŁU MATEMATYKI WYŻSZEJ W 3 DNI
 Wystarczy uczyć się na przykładach, a teorię OGARNĄĆ przy okazji
Na pokładzie mamy już 30 000 studentów. Dołącz i Ty!

Wśród pracowników firmy "Student" przeprowadzono ankietę, zapytano 30 pracowników o liczbę dzieci. Wyniki ankiety wyglądają następująco:

1, 0, 2, 0, 1, 4, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 1, 5, 0, 1, 2, 6, 2, 3, 1, 0, 2, 0, 1, 3, 2, 1

(a) Określ zbiorowość statystyczną, jednostkę statystyczną oraz badaną cechę statystyczną (zmienną)

(b) Utwórz szereg prosty (szczegółowy)

(c) Utwórz szereg rozdzielczy punktowy (jednostopniowy)

Rozwiązanie

 (a)

Zbiorowość statystyczna: pracownicy firmy "Student" (zbiór złożony z pracowników)

Jednostka statystyczna: pracownik firmy "Student"

Cecha statystyczna: liczba posiadanych dzieci

(b)

Szereg prosty (szczegółowy, wyliczający) to zbiór obserwacji uporządkowany rosnąco lub malejąco:

rosnąco:

 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6

malejąco:

6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

(c)

Szereg rozdzielczy punktowy (jednostopniowy):

Liczba dzieci \(x_i\)Liczba pracowników \(n_i\)
08
19
27
32
42
51
61
RAZEM30

 

Wskazówki

Zbiorowość statystyczna (populacja generalna) - to zbiór elementów z określoną (badaną) cechą X np. wszyscy pracownicy firmy "Student"). Innymi słowy jest to zbiór elementów (osób, przedmiotów itp.), podobnych pod względem pewnych cech (lub cechy), który poddajemy badaniom statystycznym.

Jednostka statystyczna - to element składowy zbiorowości statystycznej (element zbioru "Zbiorowość statystyczna" posiadający cechę X, np. pracownik firmy "Student"), poddawany bezpośredniej obserwacji lub pomiarowi (jest to obiekt badania).

Cecha statystyczna - właściwości charakteryzujące jednostki statystyczne (obiekty).

Szereg statystyczny - to zbiór zaobserwowanych wartości cech statystycznych przyporządkowanych odpowiednim jednostkom statystycznym. Szereg statystyczny służy zaprezentowaniu opracowanego materiału statystycznego.

Szereg prosty uzyskuje się porządkując dane statystyczne w kolejności rosnącej lub malejącej (według poziomu cech, np. według liczby dzieci).

Szereg rozdzielczy uzyskuje się dzieląc dane statystyczne na kategorie (np. liczba posiadanych dzieci) i podając liczebność zbiorów danych należących do każdej z tych kategorii.

Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opisem i opracowaniem zbioru obserwacji poprzez:

  • utworzenie szeregu rozdzielczego
  • histogramu i dystrybuanty empirycznej
  • średnią empiryczną, medianę
  • wariancję empiryczną, rozstęp próby

 

Komentarzy (0)