W celu poprawnego działania witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Rozumiem

NAUCZ SIĘ JEDNEGO DZIAŁU MATEMATYKI WYŻSZEJ W 3 DNI
 Wystarczy uczyć się na przykładach, a teorię OGARNĄĆ przy okazji
Na pokładzie mamy już 29 000 studentów. Dołącz i Ty!

Kategorie zadań z rozwiązaniami z matematyki wyższej

Zmierzono zużycie paliwa (l/100 km) w 20 autach pewnej marki otrzymując następujące wyniki:

4.7, 5.1, 4.3, 5.2, 5.0, 5.7, 4.6, 4.9, 5.3, 4.7, 4.9, 5.4, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.0, 4.6, 4.9, 4.6

Zakładając, że rozkład zużycia benzyny jest normalny, określ przedział ufności dla średniego zużycia paliwa na poziomie ufności 0.95.

Zobacz rozwiązanie >>

W 100 losowo wybranych gospodarstwach domowych średnia miesięczna opłata za energię wyniosła 68 zł, a odchylenie standardowe 14 zł. Zweryfikuj hipotezę, że średnie miesięczne zużycie energii w całej populacji wynosi 75 zł, przyjmując poziom istotności równy 0,05.

Zobacz rozwiązanie >>

Przedsiębiorca ulokował w banku 10 000 zł na 3 miesiące. Oprocentowanie rachunku bankowego wynosi 4% w skali roku. Jaką kwotę odsetek uzyska przedsiębiorca po zakończeniu lokaty przy kapitalizacji odsetek na koniec roku?

Zobacz rozwiązanie >>

Na rachunek oszczędnościowy wpłacono kwotę 1000 zł na 7% w skali roku (bez kapitalizacji odsetek). Jaki będzie stan konta po upływie 3 lat?

Zobacz rozwiązanie >>

Jaką kwotę wpłacono na konto oszczędnościowe, jeśli po upływie 2 lat otrzymano 1000 zł przy oprocentowaniu 10% w skali roku (bez kapitalizacji odsetek)?

Rozwiązanie widoczne po rejestracji

Jakie powinno być oprocentowanie, aby zainwestowany kapitał początkowy w wysokości 800 zł wzrósł po 4 latach do 1200 zł (bez kapitalizacji odsetek)?

Rozwiązanie widoczne po rejestracji

Przedsiębiorca zaciągnął kredyt w wysokości 10 000 zł na 4 lata, który jest oprocentowany według nominalnej stopy procentowej w wysokości 12% i ma być spłacany w 4 stałych ratach płatnych na koniec każdego roku. Obliczyć:

(a) roczne raty spłaty
(b) odsetki płatne w każdej racie
(c) łączną kwotę odsetek za cały okres spłaty
(d) kwoty płatności w każdym roku spłaty
(e) kwotę pozostałego do spłaty kredytu po spłaceniu kolejnych rat

Zobacz rozwiązanie >>

Wyznacz wartości logiczne zdań:

(a) \((3<4)\vee (3>4)\)
(b) \((3<4)\wedge (3>4)\)
(c) \((3<4)\Rightarrow (3>4)\)
(c) \((3<4)\Leftrightarrow (3>4)\)

Zobacz rozwiązanie >>

Określ wartości logiczne zdań:

(a) 5<6
(b) 8 jest liczbą pierwszą
(c) dziedziną funkcji \(f(x)=x\) jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych

Zobacz rozwiązanie >>

Sprawdzić metodą zerojedynkową czy podana formuła logiczna (prawo de Morgana) jest tautologią:

\(\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \left[ (\sim p) \vee (\sim q) \right]\)

Zobacz rozwiązanie >>

Sprawdź za pomocą tabelki logicznej czy podane wyrażenie jest tautologią

\(((p \wedge q) \Rightarrow r)\Rightarrow \left( p  \Rightarrow (q\Rightarrow r) \right)\)

Rozwiązanie widoczne po rejestracji

Sprawdź za pomocą tabelki logicznej czy podane wyrażenie jest tautologią

\(\sim (\sim(\sim p \vee q) \Rightarrow p)\Rightarrow \left( \sim p  \Leftrightarrow q \right)\)

Rozwiązanie widoczne po rejestracji

Wyznacz wartości logiczne zdań, gdy \(w(p)=1\) i \(w(q)=0\):

(a) \(p\vee q\)
(b) \(p\wedge (\sim q)\)
(c) \((p\Rightarrow q) \vee (\sim q)\)
(d) \(p\Rightarrow (q \wedge (\sim p))\)

Rozwiązanie widoczne po rejestracji